Vol 72 No 1 (2013)

Published: 2013-02-06

Microcystin assimilation and detoxification by Daphnia spp. in two ecosystems of different cyanotoxin concentrations

Adrianna Wojtal-Frankiewicz, Joanna Bernasińska, Tomasz Jurczak, Krzysztof Gwoździński, Piotr Frankiewicz, Marzena Wielanek