1.
Pažourková E, Křeček J, Bitušík P, Chvojka P, Kamasová L, Senoo T, Špaček J, Stuchlík E. Impacts of an extreme flood on the ecosystem of a headwater stream. J Limnol [Internet]. 2021 Apr. 8 [cited 2021 Oct. 18];80(2). Available from: https://jlimnol.it/index.php/jlimnol/article/view/jlimnol.2021.1998